יום ו', ג’ בסיון תשפ”א
שתפו את התלמידים ביצירת כותרת אתר חדשה לאתר בית הספר. לתהליך ולהנחיות...

1. טופס בחירת כותרת לדוגמה (מתוך תחרות בי"ס נוף ים) 2. תקנון התחרות (דוגמה מתוך אתר נוף ים) תקנון "תחרות לעיצוב כותרת לאתר נוף ים"בית ספר נוף ים מקיים תחרות עיצוב לכותרת חדשה לאתר בית הספר. הסבר על התחרות, כללים, פרסים בהשתתפות תלמידי בית הספר "נוף-ים"תקנון זה כתוב בלשון זכר, אולם תקף לבנים ולבנות כאחד.מטרת התחרות: עיצוב כותרת חדשה לאתר הבית ספרי על ידי תלמידי בית הספר.1. פרטי התחרות:עורכת ומנהלת התחרות: הנהלת בית ספר נוף ים ורכזת התקשוב בבית הספר, גלית רופא.שם התחרות: .עיצוב כותרת לאתר נוף יםתקופת התחרות:תאריך אחרון להגשת כותרת לתחרות: יום א' 13.11.2016טופס הבחירה ייפתח ביום ג' 15.11.2016 וייסגר ביום ה' 17.11.2016 תאריך סיום התחרות/פרסום הזוכה: יום ו' 18.11.2016 רשאים להגיש כותרות לתחרות: (להגיש הצעה לכותרת) תלמידי שכבות ה-ו. הנחיות בסעיף 5. הבוחרים: תלמידי כיתות ד', ה', ו, וצוות בית הספר. משתתפים/מתחרים ששלחו כותרת לתחרות אינם רשאים לבחור. הבחירה תתבצע באמצעות טופס בחירת כותרת מקוון. כל בוחר יהיה חייב לציין את שמו והכיתה בה הוא לומד בטופס שישלח, במטרה למנוע שליחת טפסים כפולים על ידי אותו התלמיד. פרטי הבוחרים יישארו חסויים ולא יעשה בהם שום שימוש למעט מנין אנונימי של מספר הבו.סביבת התחרות: אתר בית ספר נוף ים התקנון, הכותרות המתחרות וטופסי הבחירה, יוצגו באתר בית הספר.שיטת הבחירה: ביום א' 30.10.2016 יפתח הטופס המקוון לבחירת התמונה. כל בוחר יבחר 3 תמונות. למקום ראשון, שני ושלישי.2. כללי התחרות והפעולות שיש על כל מתמודד לבצע כדי להשתתף:על המשתתף לשלוח את ההצעה לכותרת במייל לכתובת nofyam2016@gmail.com קובץ אחד בלבד בפורמט תמונה, jpg או png או באמצעות שקף הפאוורפויינט המצורף .התמונות/כותרות, יפורסמו באתר הבית ספרי כל אחת עם מספר סידורי וללא שם היוצר.שליחת תמונה בידי המשתתף כמוה כהצהרה בלתי חוזרת מצדו כי הוא בעל הזכויות על התמונה, וכי הוא מסכים לפרסם את הכותרת באתר בית ספר נוף ים.3. הפרס בתחרות:התמונה/הכותרת הנבחרת תחליף את כותרת אתר נוף ים הקיימת למשך שנה שלמה. שם היוצר יהיה חתום על הכותרת.פרסום שם הזוכה: יפורסם בכתבה בדף הבית של האתר הבית ספרי ביום ו' 18.11.2016.התלמידים שהכותרת שלהם נבחרה במקום ראשון שני ושלישי יקבלו תעודות הערכה ממנהלת בית הספר.4. הנחיות כלליות:בית הספר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את התחרות, כולה או חלק ממנה, וזאת בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.בית הספר יהיה רשאי לבצע שינוי במועדי התחרות.במקרה של חשש להפרה, רמייה, הכשלה, זיוף, נהלי ההשתתפות בתחרות – רשאי בית הספר לפסול טופס של בוחר או לפסול משתתף או לעכב זכייתו מבלי להודיע על כך מראש, הכל על-פי שיקול דעתם המלאה של מנהלי התחרות. לאחר שיבדוק בית הספר את החשש המתואר לעיל, רשאי הוא לפסול זכייתו של מתמודד שכזה (באם זכה) ולהעביר את הפרס למתמודד אחר שייבחר.תלמיד שזכה יוכל לוותר על זכייתו בכל עת ויוכל לבקש להסיר את הכותרת מאתר בית הספר. במקרה כזה תוחלף הכותרת בכותרת התלמיד שהגיע במקום השני בתחרות.השתתפותך בתחרות ושליחת כותרת, מהווה הסכמה לכל הוראות תקנון זה.5. הנחיות למשתתפים להגשת הצעות לכותרת:גודל הכותרת: 968X120 פיקסלים (מצורפת תבנית להורדה)צבע דומיננטי: ירוק + סגול (צריך להשתלב עם צבעי האתר)לוגו: יש להציב בכותרת את לוגו בית הספר ולוגו עיריית הרצליה (מצורפים להורדה) לוגו בי"ס מימין ולוגו העירייה משמאלבכותרת חייב להופיע הטקסט: בית הספר היסודי-קהילתי "נוף-ים" הרצליהיש לשלב לפחות תמונה אחת או איור/ציור שמאפיינים את בית הספרניתן להשתמש בשקף פאוורפויינט המצורף, ליצור את הכותרת בשקף ולהעביר את השקףאת הכותרת יש לשלוח למייל xxx@xxx.com עד יום א' 13.11.2016. [מומלץ לפתוח מייל ייעודי לנושא]בנושא המייל יש לכתוב את: 1. שם התלמיד 2. הכיתה בה לומד 3. מספר טלפון (כפי שנראה בדוגמה) ולצרף את הכותרת כקובץבכל שאלה ניתן לפנות אל המורה גלית רופא בכתובת המייל xxx@xxx.com בהצלחה לכולםמנהלת בית הספר, ציפירכזת התקשוב גלית רופא וכל צוות בית הספר קבצים שיש לצרף לתקנון שקף מסייע לעיצוב כותרת אתר.ppt לוגו הרצליה לבאנר.png הוסיפו קובץ של לוגו בית הספר

 
 
 
במידה ולא שלחתם טופס זה, אנא מלאו ושלחו, כל ההנחיות בקישור (טופס גוגל)
 
אתר זה מיועד למנהלי אתרי בתי ספר, קהל יעד ייעודי. ולכן, בחלקו איננו מונגש. יחד עם זאת במידת הצורך, לקבלת כל מידע מונגש אנא פנו אלינו, ונדאג להנגיש את המידע באתר ו/או בנוסף להעביר באופן אישי מידע מונגש מתאים.